Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi kısaca ; Güneş Panelleri üzerlerine düşen ışığı elektriğe çevirme kabiliyetine sahiptir. Başka hiç bir enerji çevrimi olmadan elde edilen bu enerji günümüzün  en önemli enerji kaynağı haline gelmiştir.  Fotovoltaik etki adı verilen ve ilk bakışta anlamlandırması zor olan bu olayı detaylı bir şekilde inceleyelim.

Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi

Güneş Panelleri gün ışığından elektrik enerjisi üretebilirler. Fotovoltaik etki denilen prensiple çalışan paneller gün ışığını içlerindeki özel yapı sayesinde DC Elektriğe (doğru akım) çevirirler. Üretilen bu elektrik solar inverter adı verilen cihazla evinizde / işyerinizde kullanılır formata çevrilmektedir. Bu iki basit işlemin ardından ürettiğiniz elektriği doğrudan kullanabilir, fazlasını şebekeye verebilir , eğer sisteminizde mevcut ise bir aküde depolayabilirsiniz. Güneş Enerjisi Elektrik üretim sistemleri tamamen modülerdir ,1 panel kullanarak ya da 1000 panel kullanarak benzer prensiplerle ihtiyaç duyduğunuz elektrik üretimini yapmanız mümkündür.

Sistem bileşenlerini daha detaylı incelemek istersek ;

Fotovoltaik Güneş Panelleri

Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimini sağlayan paneller Güneş Paneli , Elektrik Üreten Panel , Solar Panel gibi isimlerle genel olarak ifade edilmektedir. Bununla birlikte en doğru isimlendirmesi Fotovoltaik  Paneldir.Fotovoltaik Güneş Panelleri (H3) genel prensip olarak yarı iletken malzemelerden üretilmektedir. Günümüzde ana akım olarak silisyum bazlı Güneş Panelleri kullanılmaktadır. Mono-kristal ve Poly-Kristal adı verilen iki çeşidi bulunan silisyum bazlı paneller 30 yıl boyunca verimli çalışabilmeleri özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. 2010 yılından bu yana teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte Güneş Paneli maliyetleri oldukça gerilemiştir.  Bu sebeple günümüzde  sıklıkla daha verimli olan Mono-Kristal (mono-perc) adı verilen Güneş Panelleri kullanılmaktadır. Bununla birlikte kafa karışıklığı yaratmamak adına iyi standartlarda üretilmiş tüm silisyum bazlı paneller uzun süreler yüksek verimle kullanılmaya elverişlidir.

Solar İnverterler

Solar inverterler asli görevi , Solar Panellerin ürettiği elektriği şebekede kullanılır AC formata çevirmektir. Böylece üretilen elektriği kolaylıkla kullanmamız mümkün olur. Solar İnverterlerin bir diğer önemli görevi ise Güneş Panellerinin ürettiği elektirkten maksimum verimi almayı sağlayan kontrol mekanizmasıdır. MPPT adı verilen Maksimum Güç Noktası İzleme Sistemi sayesinde güneş panellerinin yüksek verimle çalışması sağlanır. Bu sebeple tasarım çalışmalarında panel – inverter uyumluluğunun doğru tasarımı oldukça önemlidir.

Taşıyıcı Sistemler

Güneş Panellerinin monte edildiği sistemlerdir. Güneş enerjisi Elektrik Üretimi Sistemlerinde dikkat edilmesi gereken ana konu sistemin 30 yıl çalışacak olmasıdır. Bu sebeple yüksek kaliteli ürün kullanımı oldukça önemlidir. Bununla birlikte sistemin çatınıza doğru ürünlerle , doğru şekilde monte edilmesi oldukça önemlidir.

Elektriksel Ürünler

Güneş Enerjisi sistemi ile küçük boyutlarda da olsa bir elektrik üreticisi olabilirsiniz. 30 yıl çalışacak bu sistemin kimseye zarar vermeden 30 yuıl boyunca yüksek verimle çalışması için topraklama , kablolama , kaçak akım koruması gibi tüm unsurlarının ciddi bir mühendislik tasarımı ile yapılması gerekmektedir.

Güneş Enerjisi Elektrik Üretimi Sistem Çeşitleri

Güneş  Enerjisinden elektrik üreten sistemler genel olarak 3 Farklı ana grupta sınıflandıralabilir

  • Şebeke Bağlantılı Sistemler  : Güneş Panelinin  Elektrik şebekesine bağlı sistemlere eklenmesi ile oluşur. Ana avantajı şebeke ile paralel çalışarak bağlandığı sistemin elektrik maliyetlerini düşürmeye yarar. Ekstra bir depolama sistemi olmasına gerek yoktur.
  • Şebeke Bağlantısız (Off-Grid) Sistem : Elektrik Şebekesinin olmadığı yerlerde Güneş enerjisi en iyi alternatiflerden birisidir. Bu tarz sistemlerde ana ürün bileşenlerine aküler eklenmektedir. Elektrik Şebekesi olmadığı için tüketim ihtiyacı ve akü kapasitesi dikkatli bir şekilde belirlenmelidir
  • Hibrid Sistemler : Genel olarak şebeke bağlantılı sistemlere ekstradan bir elektrik depolama sisteminin eklenmesi ile oluşturulur. Mevcut durumda halen depolama maliyetleri yüksek olduğu için sınırlı sayıda kullanımı olsa da ilerleyen dönemde elekttrik şebeke yapısında hibrid sistemlerin oldukça yaygınlaşması beklenmektedir.

Çatıda Elektrik Üretim Maliyeti

Sistemin nasıl elektrik ürettiğini ve ana bileşenlerini sistem çeşitlerini  anladık , peki çatımızda elektrik üretiminin bize maliyeti nedir ? Güneş Enerjisi ile elektrik Üretmenin maliyeti son 10 yılda belki de kimsenin beklemediği kadar düştü. 30 yıl kullanım ömrü olan Güneş Enerjisi sistemleri ile ekonomik bir şekilde ihtiyacınız olan elektriği üretebilirsiniz.

Sistem maliyeti , sistemin çeşidi , kapasitesine , sistemin özelliğine göre değişim göstermektedir. Bununla birlikte Güneş enerjisi elektrik üretimi maliyeti 2019 ve 2020 yıllarında yaşanan değişim ile Dünya’nın en ucuz elektrik üretim kaynağı haline gelmiştir.  Güneş Enerji sistemlerinin maliyeti için bu konuda hazırlamış olduğumuz kapsamlı yazıyıda inceleyebilirsiniz.

Ev İçin Güneş Paneli hesaplama

Evinizde ihtiyaç duyduğunuz elektriği karşılamak için ne kadar Güneş Paneline ihtiyaç duymaktasınız. Bunu hesaplayabillmek için öncelikle Ne kadar Elektrik faturası ödüyorsunuz , bunların aylara göre değişimi ne , ne kadar çatı alanına sahipsiniz gibi soruların yanıtını bulmanız gerekmektedir. Bu konuda hazırlamış olduğumuz kapsamlı rehberi (Ev için güneş Paneli Hesaplama) incelemenizi özellikle önermekteyiz.

Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi ve Satışı

Güneş enerjisi Elektrik Üretimi nasıl yapılır sorusuna yazımızın üst kısımlarında detaylı bir şekilde yanıt aradık. Üretilen elektriğin satışı var mdır , bu nasıl yapılır sorularını cevaplamak gerekirse mevcut yönetmeliklerimize göre şebeke bağlantılı , izinleri alınarak yapılan bir sistem kurduğunuzda ihtiyaç duyduğunuz elektriği üretebilir , fazla kullanımınızı mahsup edebilir ya da satışını gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemlerin gerçekleşebilmesi için sisteminizin Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında kurulması ve kabullerinin yapılması gerekmektedir. Mahsuplaşma Sistemini daha net anlamak için ilgili yazımızı inceleyebilirsiniz.

Sonuç

Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi güneş ışığını fotovoltaik panellerin elektrik enerjisine çevirmesi ile elde edilir. Solar Inverterler üretilen bu elektriği şebekede kullanılır bir formata çevirmektedir. 30 Yıl çalışan Güneş Enerjisi sistemleri ile ihtiyaç duyduğunuz elektriği uzun süre güvenilir bir şekilde üretmeniz mümkündür. Güneş Enerjisine dair tüm sorularınız ve t,m ihtiyaçlarınız için Fons Solar Uzman kadrosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Güneş Enerjisi Elektrik Üretimi , güneş ışığı panellerin üzerine düşmesi ile DC Akım formatında elektrik üretilir. Su ısınması , herhangi bir motor dönmesi gibi bir işleme gerek olmadan fotovoltaik etkli ile elektrik üretimi gerçekleşir. Üretilen elektrilk solar inverterler kullanılarak şebekede kullanılır formata çevrilmektedir. Bu iki basit adım sonrasında üretilen elektriği gerekli güvenlik önlemleri alınarak sisteminize kolaylıkla bağlayabilirsiniz.

Güneş Panelleri ülkemizde buhüne kadar sıklıkla su ısıtmak için kullanılmıştır. Elektrik üreten Güneş Panelleri doğru adı ile fotovoltaik paneller gün ışığını doğrudan elektrik enerjisine çevirebilmektedir.

Güneş Enerjisi Elektrik Üretimi Projesi için kullanılacak ana ürünler ; Güneş Paneli , Solar İnverter , Taşıyıcı Ekipmanlar , Elektriksel Tamamlayıcı Ürünler (kablo , pano , topraklama v.b.) olarak özetlenebilir.

Güneş Enerjisi Elektirk Üretim Maliyetleri son yıllarda oldukça gerilemiştir. Ev tipi sistemlerde her bir kW için 1000 USD gibi bir rakam ile maliyetlenirken endüstiriyel tesisilerde bu rakam 500 USD seviyelerine kadar düşebilmektedir. Doğru bir fiyat için ihtiyaç duyduğunuz sisteminizin doğru bir şekilde projelendirilmesi gerekmektedir.

Genel olarak günümüzde Güneş Enerjisi projeleri bir teşvik mekanizmasına ihtiyaç duyul madan uygulanmaktadır. Bununla birlikte aylık mahsuplaşma , büyük tesislerde Yatırım Teşvik Belgesi ile K.D.V muafiyeti ve Tarımsal tesisilerde IPARD ve Kırsal Kalkınma kapsamında destekler mevcuttur. Bu konuda ayrıntılı bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Published On: Şubat 26th, 2021 / Categories: Ev İçin Güneş Enerjisi, Genel /